จีนยินดีทำงานร่วมกับรัสเซียต่อไปในการสนับสนุนซึ่งกันและกัน

สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนกล่าวว่า จีนยินดีที่จะทำงานร่วมกับรัสเซียต่อไปในการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างมั่นคง พร้อมปฏิเสธการบ่อนทำลายและการแทรกแซงจากภายนอก ระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับ วลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีของรัสเซีย สีจิ้นผิงกล่าวว่า จีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับรัสเซียเพื่อรักษาอำนาจอธิปไตย ความปลอดภัย และสิทธิในการพัฒนา

เช่นเดียวกับการคุ้มครองผลประโยชน์ที่มีร่วมกัน ด้านปูตินได้กล่าวว่า รัสเซียต่อต้านการกระทำทุกรูปแบบที่เป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยของจีน ทั้งยังสนับสนุนความพยายามของจีนในการปกป้องความมั่นคงของชาติในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าจีนจะสามารถนำความเจริญรุ่งเรืองและเสถียรภาพมาสู่ฮ่องกงได้ในระยะยาว