ตัวขับเคลื่อนหลักของนวัตกรรมการเปลี่ยนกระบวนทัศน์

ก้าวสำคัญสู่การพัฒนาเทคโนโลยีเรดาร์ตลอดประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์พื้นฐานเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนหลักของนวัตกรรมการเปลี่ยนกระบวนทัศน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในขณะที่ยังคงเป็นแนวคิดรวบยอดการวิจัยของกลุ่มได้แสดงวิธีการตรวจจับใหม่อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในบางกรณีอาจเหนือกว่าเรดาร์แบบดั้งเดิมตลอดประวัติศาสตร์การพิสูจน์แนวคิด

เช่นที่เราแสดงให้เห็นที่นี่มักจะทำหน้าที่เป็นเหตุการณ์สำคัญที่โดดเด่นต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคตมันจะน่าสนใจที่จะเห็นผลกระทบในอนาคตของการวิจัยนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเซ็นเซอร์ไมโครเวฟระยะสั้น ผลทางวิทยาศาสตร์นี้เป็นเพียงที่เป็นไปได้โดยนำนักฟิสิกส์ร่วมกันในทางทฤษฎีและการทดลองที่ได้รับแรงหนุนจากการอยากรู้อยากเห็นของวิธีการกลศาสตร์ควอนตัมสามารถช่วยในการผลักดันข้อจำกัดพื้นฐานของการตรวจจับ แต่การที่จะแสดงให้เห็นประโยชน์ในสถานการณ์ในทางปฏิบัติเรายังต้องการความช่วยเหลือจากวิศวกรไฟฟ้าที่มีประสบการณ์และยังมีงานอีกมากที่ต้องทำเพื่อให้ผลลัพธ์ของเราสามารถนำไปใช้กับงานตรวจจับในโลกแห่งความเป็นจริงได้